GIỚI THIỆU VỀ CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON VĨNH PHƯƠNG 1

650 25/03/2019 07:26 SA ADMIN

GIỚI THIỆU

 VỀ CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON VĨNH PHƯƠNG 1

         Chi bộ Trường MN Vĩnh Phương 1 trực thuộc Đảng ủy xã Vĩnh Phương.  Chi bộ nhà trường được thành lập vào tháng 9 năm 2017. Trong gần 2 năm thành lập và phát triển, Chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò định hướng cho các hoạt động, luôn làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên; Xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng. Việc gắn kết công tác dạy học chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã tạo thành nguồn lực để trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi bộ xác định mỗi Đảng viên phải là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi công tác và phong trào của trường. Sinh hoạt Chi bộ thường kì được Chi bộ chuẩn bị chu đáo, có lồng ghép nội dung về chuyên môn vào hoạt động chính trị nên mọi công tác của nhà trường đều hoàn thành tốt. Chi bộ lãnh đạo chặt chẽ công đoàn nhà trường; hỗ trợ cho mọi hoạt động của công đoàn về thời gian, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động. Nhờ vậy, tạo được sự đoàn kết thân ái và đồng thuận cao trong nhà trường. 

Công tác phát triển đảng được Chi bộ đặt ra như một mục tiêu quan trọng. Hiện nay, Chi bộ gồm có 3 đảng viên, có 1 quần chúng đang thẩm tra lý lịch, 1 quần chúng đã được học lớp đối tượng Đảng. Đây là thành phần nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nhà trường. Trong đó: 

- Đảng viên chính thức: 3/3 nữ.

- Bí thư: Đồng chí Huỳnh Thị Trái - Hiệu trưởng nhà trường
* Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên
 - Đảng viên có trình độ Đại học: 02 đ/c.
 - Đảng viên có trình độ Cao Đẳng: 01 đ/c.

* Về trình độ chính trị

- Đảng viên có trình độ Trung cấp chính trị: 02 đ/c.
- Đảng viên có trình độ Sơ cấp chính trị: 01 đ/c.

Trong năm qua, Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tập thể chi bộ luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, cùng với toàn thể CB-GV-NV thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua khác trong năm học. Luôn thực hiện tôt công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên.

Kết quả đánh giá, phân loại Chi bộ năm 2018 xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và đồng chí Bí thư Chi bộ được tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 của đảng ủy Xã Vĩnh Phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ nhà trường tiếp tục lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao./.


Đồng chí Bí thư Chi Bộ nhận giấy khen đạt tiêu chuẩn

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 của Đảng ủy Xã Vĩnh Phương

Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE