Hội PHHS

252 03/01/2019 12:55 CH Quản trị viên

HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH

Hội trưởng: Ông Đỗ Hữu Hoàng Nhân

Hội phó: Bà Lê Hồng Tú Ngọc

        Nhà trường, gia đình và xã hội là ba môi trường giáo dục luôn gắn kết với nhau một cách chặt chẽ nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục trong nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh đối với nhà trường giữ vai trò quan trọng góp phần tạo dựng gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – phụ huynh và giữa phụ huynh –phụ huynh. Sự gắn kết này sẽ thuận tiện cho phụ huynh trong việc nắm bắt được thông tin về các con và có những hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Với quan điểm gia đình và nhà trường cùng giáo dục, ở đó cái đích để hướng tới là các con thì tất cả các hoạt động đều là đồng thuận, tự nguyện, minh bạch và hữu ích.

Chính vì lẽ đó, hàng năm nhà trường tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, trao đổi việc học tập và các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE