TRƯỜNG MN VĨNH PHƯƠNG 1 TỔ CHỨC HỘI THI “ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO” NĂM HỌC 2018 - 2019

263 17/01/2019 15:07 CH Quản trị viên

TRƯỜNG MN VĨNH PHƯƠNG 1 TỔ CHỨC HỘI THI

“ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO” NĂM HỌC 2018 - 2019

Đối với trẻ mầm non, chơi là hoạt động chủ đạo, trẻ “chơi mà học, học mà chơi”. Trẻ học và lĩnh hội tri thức thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng trong cuộc sống hàng ngày. Việc sử dụng đồ dùng trực quan một cách hợp lý, sáng tạo sẽ tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, khám phá bằng nhiều giác quan, từ đó kích thích trẻ quan sát, suy nghĩ, suy luận, nêu ý kiến, đưa câu hỏi….giúp trẻ phát triển tính độc lập, hành động tích cực và tự giải quyết vấn đề.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Ngày 27/12/2018, Trường Mầm non Vĩnh Phương 1 tổ chức hội thi “Đồ dùng - đồ chơi tự tạo năm học 2018 - 2019”. Hội thi phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của giáo viên trong việc sáng tạo khai thác ĐDDH sẵn có và tự làm ĐDDH, phục vụ thiết thực cho hoạt động dạy – học và đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Nhằm nâng cao chất lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện và phát huy sự chủ động sáng tạo của đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ.

Đây là một hoạt động không thể thiếu được ở mỗi nhà trường mà nhất là trường mầm non. Phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo nhằm mục đích phục vụ hoạt động chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy và học.

Sản phẩm dự thi phải do người dự thi làm, sản phẩm dự thi được tận dụng từ các nguyên vật liệu có sẵn dễ làm, dễ sử dụng, ứng dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy. Mỗi sản phẩm dự thi phải có bản thuyết minh kèm theo.

Hội thi có 22 bộ ĐDDH, kết thúc hội thi, kết quả như sau:

+ Loại A: 7 bộ

+ Loại B: 11 bộ

+ Loại C: 4 bộ

Một số hình ảnh hoạt động: